ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUELAB.GR

Ο παρόν ιστότοπος («www.youniquelab.gr») αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο ανήκει στην ατομική επιχείρηση με επωνυμία “Νάσιου Νικόλαος”, με Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, έδρα στην οδό Πεντέλης με αριθμό 41 στον Γέρακα Αττικής με Τ.Κ. 15344 (από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως “εταιρεία”) και σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας 2121056028 και κινητό 6947893119.
Όσοι αλληλεπιδρούν κατά οποιονδήποτε τρόπο με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να γνωρίζουν και να συμφωνούν και να αποδέχονται πλήρως τα παρακάτω:

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Το παρόν συνιστά το Συμφωνητικό που συνάπτεται από εσάς με την εταιρεία. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση του youniquelab.gr, καθώς και η χρήση των όποιων προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού συνεπάγεται τη συμφωνία σας ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω (οι οποίοι στο σύνολό τους καλούνται «το Συμφωνητικό»).

1.2 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενημερώθηκαν την 01-08-2018. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, ενημερώνοντας σχετικά το παρόν συμφωνητικό. Οι αλληλεπιδρώντες με αυτή οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων χρήσης και εφόσον εξακολουθούν την περιήγηση/χρήση των παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται, αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και παραχωρούν τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από οποιασδήποτε φύσεως συναλλαγή με την εταιρεία.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στο παρόν συμφωνητικό:
Ως περιεχόμενο θεωρούνται όλα τα κείμενα και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα.
Ως χρήστης θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται την ιστοσελίδα youniquelab.gr και αλληλεπιδρά με αυτήν κατά οποιονδήποτε τρόπο.

3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ YOUNIQUELAB.GR

3.1 Η χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από άτομα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3.2 Κάθε χρήστης λαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την πληρότητα και την ισχύ των δεδομένων/πληροφοριών που εισάγει και αποστέλλει σε κάθε του συναλλαγή με την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και την απαραίτητη ικανότητα για να αντιληφθεί το παρόν έγγραφο.

3.3 Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με χρεώσεις που μπορούν να προκύψουν από τρίτους, εκτός από εκείνες τις οποίες ρητά και κατηγορηματικά δηλώνει η ίδια. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης (χρήση δικτύου ή μέσου) με το οποίο ο εκάστοτε χρήστης θα επιλέξει να επισκεφθεί τον παρόντα ιστότοπο.

3.4 Οι χρήστες της ιστοσελίδας youniquelab.gr που προβαίνουν σε αγορές με την χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών θα πρέπει να είναι νόμιμοι κάτοχοί τους και να έχουν το δικαίωμα χρήσης και χρέωσής τους. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι του νόμιμου κατόχου της κάρτας για οποιαδήποτε χρέωση γίνει σε αυτήν μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4.1 Η περιήγηση στην ιστοσελίδα youniquelab.gr είναι απολύτως δωρεάν και ελεύθερη. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη για να εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών για να έχουν πρόσβαση σε όλη την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας αλλά και σε προσωποποιημένες προωθητικές και άλλες ενέργειες. Όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας youniquelab.gr μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία newsletter χωρίς καμία άλλη οικονομική ή άλλης φύσεως υποχρέωση. Τα ενημερωτικά newsletters περιλαμβάνουν προωθητικές και ενημερωτικές ενέργειες και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας αλλά και των Διεθνών Συμβάσεων. Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη των ενημερωτικών newsletters κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης της επιχείρησης.

4.2 Όσοι χρήστες επιλέξουν να δημιουργήσουν λογαριασμό για την πληρέστερη παροχή των υπηρεσιών του youniquelab.gr επιπλέον συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες και β) διατηρούν και επιμελώς ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

4.3 Οι χρήστες που διατηρούν λογαριασμό παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account) και συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Sign Out). Η εν λόγω ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την για οποιοδήποτε λόγο αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

4.4 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει λογαριασμούς εάν κρίνει ότι αυτοί έχουν δημιουργηθεί με σκοπό κάποια κακόβουλη ενέργεια ή εάν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί δεν είναι αληθή ή είναι προϊόν υποκλοπής και κατάχρησης.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1 Κατά την επίσκεψή και περιήγησή σας στον ιστότοπο youniquelab.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί, blogs, κλπ.) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ρητά αποδεχτεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες και προϊόντα μας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό.

5.2 Η εταιρεία σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όλων των επισκεπτών και χρηστών του παρόντα ιστότοπου και δεσμεύεται να τα διασφαλίσει κατά οποιαδήποτε έννοια προκειμένου να είναι σύννομη προς τις διατάξεις του Ν.2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Ν.3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες» αλλά και του νέου πρωτοκόλλου προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR 2018.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι η τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Νόμο και μόνο κατόπιν δικής σας ρητής ειδικής συναίνεσης που δίδεται, και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που έχετε ζητήσει.

5.3 Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. συνεργαζόμενες εταιρίες αποστολής) ή είναι υποχρεωτική με βάση το Νόμο.

5.4 Επίσης, κατά την πλοήγησή σας ή/και χρήση της ιστοσελίδα youniquelab.gr, η εταιρεία δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τον φυλλομετρητή σας (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου Διαδικτύου (IP) για την μέτρηση της επισκεψιμότητας, την διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος με μοναδικό σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της που σας παρέχονται.

6. COOKIES

6.1 Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο υπολογιστή σας και συγκρατούν τις ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούνται για την συγκράτηση των ρυθμίσεών σας (χώρα επιλογής, είδη που έχετε δει κτλ) καθώς και για την καλύτερη κατανόησή μας ως προς τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας. Σημειώνουμε ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των Χρηστών, των Καταναλωτών ή και Επισκεπτών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς

6.2 Το ηλεκτρονικό κατάστημα youniquelab.gr, όπως και η πλειοψηφία των ιστοσελίδων, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε χρήστη ή επισκέπτη, πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α.) καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

6.3 Για την ασφαλή πλοήγησή σας στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα καθώς και για την ασφάλεια των συναλλαγών σας με αυτό, η εταιρεία μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν.4070/2012 (Α’82/10.4.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». Διευκρινίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση των cookies είναι η προηγούμενη συγκατάθεση του Χρήστη ή του επισκέπτη. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό είναι τα cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας και είναι απαραίτητα για την εμφάνισή της και την αποτελεσματική λειτουργία της στον υπολογιστή του Χρήστη ή του Επισκέπτη (functional cookies). Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης τεκμαίρεται ότι συναποδέχεστε και τη χρήση των cookies ως ανωτέρω.

7. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – ΤΙΜΕΣ

7.1 Όλα τα προϊόντα προς πώληση στον ιστότοπο youniquelab.gr είναι χειροποίητα ανεξαιρέτως, πλην των υλικών που παρέχονται ως πρώτες ύλες για κατασκευής και τα μεταλλικά αντικείμενα. Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα ή μεταποιημένα στο ιδιωτικό μας εργαστήριο. Δεν εμπορευόμαστε σε καμία περίπτωση βιομηχανοποιημένα προϊόντα. Η επιχείρηση εγγυάται για την σωστή λειτουργία των προϊόντων και δεσμεύεται να τα αντικαταστήσει ή, σε περίπτωση μόνο που η αντικατάσταση είναι αδύνατη, να επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία αγοράς του, εάν αυτό αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή του.

7.2 Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν και Φ.Π.Α. (24%). Οι τιμές αυτές αφορούν στο εκάστοτε προϊόν.

8. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

8.1 Η υποβολή παραγγελίας προϊόντος συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς του εν λόγω προϊόντος στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως Καταναλωτής.

8.2 Για να προβείτε σε παραγγελία προϊόντος δεν απαιτείτε να είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην ιστοσελίδα. Εάν είστε, εισάγετε αρχικά τα στοιχεία πρόσβασης στη σελίδα εισόδου στο Λογαριασμό σας ή, αν θέλετε να εγγραφείτε, δημιουργήστε νέο Λογαριασμό. Κατόπιν, επιλέγετε τα προϊόντα που επιθυμείτε και τα προσθέτετε στο Καλάθι Αγορών σας. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας και θα σας ζητηθεί ο τρόπος πληρωμής και αποστολής για να ολοκληρώσετε την αγορά σας.

8.3 Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία του προϊόντος υποχρεούστε να ενημερωθείτε για τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα προϊόντα τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε καθώς η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, δερματολογικών παθήσεων και εν γένει αντιδράσεων που μπορεί να προκύψουν από τα προϊόντα.

8.4 Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την εταιρεία με την αποστολή έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της εν λόγω παραγγελίας. λόγω μοναδικότητας ή πιθανής περιορισμένης διαθεσιμότητας των προϊόντων επιφυλασσόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 96 ωρών εάν δεν υπάρχει η αντίστοιχη διαθεσιμότητα.

8.5 Μοναδκός υπεύθυνος για την παράδοση του προϊόντος/της παραγγελίας είναι η εταιρεία που θα το παραλάβει για να φέρει εις πέρας την αποστολή του/της. Ανάλογα και με την μεταφορική η παραλαβή της εκάστοτε παραγγελίας μπορεί να χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, που συνήθως δεν ξεπερνά τις 4 εργάσιμες ημέρες ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, το ηλεκτρονικό κατάστημα youniquelab.gr δεν μπορεί να ευθύνεται για οποιαδήποτε τέτοιου είδους καθυστέρηση. Σας διαβεβαιώνουμε ωστόσο ότι θα κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να εξασφαλίσουμε την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας.

8.6 Η εκάστοτε μεταφορική μπορεί ανάλογα με τις διαδικασίες παράδοσης που εφαρμόζει να ζητήσει επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή/και υπογραφή στο σχετικό έντυπο παραλαβής.

9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

9.1 Ακυρώσεις παραγγελιών
Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να ξεπεράσει κάθε προσδοκία σας σχετικά με την παραγγελία σας και την ποιότητα των προϊόντων που θα παραγγείλετε. Παρόλα αυτά αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή με δύο προϋποθέσεις:
– Να αποστείλετε email στο info@youniquelab.gr το συντομότερο δυνατό με τον αριθμό της παραγγελίας σας και με όσα στοιχεία μπορείτε για τον ευκολότερο εντοπισμό της ή ιδανικά να καλέσετε στο 6947893119 μεταξύ 8 π.μ. και 8 μ.μ. .
– Η δήλωση επιθυμίας ακύρωσης να γίνει πριν την παραγωγή ή/και αποστολή της παραγγελίας (η οποία συνήθως αποστέλλεται μέσα σε 72 ώρες).

9.2 Επιστροφές Παραγγελιών
Όλες οι επιστροφές γίνονται απευθείας αποδεκτές από εμάς χωρίς καμία δική σας επιπλέον χρέωση από εμάς.
Προϋποθέσεις επιστροφής:
– Να γίνει μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή (σφραγίδα ταχυδρομείου/μεταφορικής).
– Η δημιουργία που έφτασε στα χέρια σας να έχει διατηρηθεί στην ίδια άψογη κατάσταση που την παραλάβατε.
– Να θυμάστε ότι επιστρέφεται αποκλειστικά το ποσό που αφορά στο κόστος των προϊόντων της παραγγελίας σας και όχι πιθανά  κόστη μεταφορικών/αντικαταβολής κ.τ.λ. τα οποία στο σύνολό τους επιβαρύνουν τον αγοραστή.
– Οι επιστροφές δεν είναι δυνατές σε προσωποποιημένα ή/και custom προϊόντα.
– Η επιστρεφόμενη δημιουργία πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς.
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email για να κανονίσουμε το διαδικαστικό μέρος. Με την επιστροφή και τον έλεγχο της δημιουργίας θα σας επιστραφεί το ποσό που χρεωθήκατε στην κάρτα ή στον λογαριασμό σας.

9.3 Όλες οι παραγγελίες θα παραμένουν στην μεταφορική εταιρεία για όσο καιρό ορίζουν οι ίδιες ότι μπορούν να τις διατηρήσουν σε αναμονή για παραλαβή. Οι επιστροφές που θα γίνονται με αποκλειστική υπαιτιότητα του αγοραστή, όπως η μη εμφάνισή του, δεν θα δικαιούνται επιστροφής χρημάτων και η εταιρεία δεν θα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει για αυτούς στην αποθήκη της το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα προϊόντα και θα μπορεί να τα διαθέσει άμεσα σε όποιον επιθυμεί.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

10.1 Ουδεμία εγγύηση παρέχεται για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο «www.youniquelab.gr» και στις υπηρεσίες του, δεδομένου ενδεχόμενου παρακώλυσης, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

11.1 Το σύνολο των περιεχομένων της ιστοσελίδας www.youniquelab.gr (εικόνες, κείμενα κ.τ.λ.) αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας η οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη και δικαιώματα διαχείρισης.

11.2 Δεν νομιμοποιείται κανενός είδους αναπαραγωγή, αναδιανομή, αντιγραφή, διανομή, αναδημοσίευση, λήψη, εμφάνιση, ανάρτηση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο κανενός στοιχείου από το υλικό που παρατίθεται στο www.youniquelab.gr, με μοναδική εξαίρεση όταν προηγείται γραπτή εξαίρεση για αυτό. Σε περίπτωση αντιγραφής κάποιου σχεδίου, εικόνας ή προϊόντος η εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος.

11.3 Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε δικαίωμα των εμπορικών σημάτων επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου “Younique Lab” ανήκει στην Εταιρία.

11.4 Κάθε αντικείμενο ή προϊόν που αναρτάται ή υποβάλλεται στη Δικτυακή Τοποθεσία «www.youniquelab.gr» θεωρείται μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

12. BLOG – SOCIAL MEDIA

12.1 Το Blog, είναι μορφή ιστοχώρου. Αποτελείται από μια λίστα καταχωρήσεων και τα θέματά του μπορεί να ποικίλουν (πολιτικά, κοινωνικά, υγείας, μουσικά, αθλητικά, τεχνολογίας, τέχνες, κ.α.).

12.2 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που αναρτώνται και που περιλαμβάνονται στο Blog αποτελούν μία προσφορά προς τον Επισκέπτη/Χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε φύσεως προτροπές από την εταιρεία.

12.3 Το youniquelab.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του «Blog». Οποιαδήποτε ανάρτηση στο «Blog» γίνεται κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από τους διαχειριστές του εν λόγω «Blog» για την εξασφάλιση της σωστής παρουσίασης και της ποιότητας του περιεχομένου των αναρτήσεων.

12.4  Το youniquelab.gr συμμετέχει ενεργά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), έχοντας δημιουργήσει τη δική του σελίδα σε αυτά (πχ Facebook, Instagram, Youtube και Pinterest). Ο Επισκέπτης/Χρήστης για να έχει πρόσβαση στις σελίδες που διατηρεί το youniquelab.gr στα παραπάνω Social Media, θα πρέπει να έχει ήδη ή να δημιουργήσει το δικό του Λογαριασμό σε αυτά, δίνοντας τη συγκατάθεσή του στους αντίστοιχούς Όρους Χρήσης αυτών. Η συμμετοχή στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δε γεννά οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του youniquelab.gr και καμία ευθύνη δε φέρει η Εταιρία αναφορικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των σελίδων αυτών.

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

13.1 Η εταιρία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος youniquelab.gr, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως τους παρόντες όρους χρήσης και τους όρους συναλλαγών δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στον ιστότοπο. Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της εταιρίας δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.

13.2 Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το youniquelab.gr διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με αυτό εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα.

13.3 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Navigation
Close

My Cart

Viewed

Recently Viewed

Close

Categories